https://www.vindex.com.tr/uploads/mutfak_yardimcilari/buzdolabi_poseti_orta_boy_30_adet_1.png
Buzdolabı Poşeti Orta Boy 30 Adet
/uploads/mutfak_yardimcilari/buzdolabi_poseti_buyuk_boy_20_adet.png
Buzdolabı Poşeti Büyük Boy 20 Adet
/uploads/mutfak_yardimcilari/kilitli_buzdolabi_poseti_kucuk_boy_15_adet.png
Kilitli Buzdolabı Poşeti Küçük Boy 15 Adet
/uploads/mutfak_yardimcilari/buzdolabi_poseti_orta_boy_12_adet.png
Kilitli Buzdolabı Poşeti Orta Boy 12 Adet
/uploads/mutfak_yardimcilari/buzdolabi_poseti_buyuk_boy_10_adet.png
Kilitli Buzdolabı Poşeti Büyük Boy 10 Adet
https://www.vindex.com.tr/uploads/IMG_4050.png
Buzdolabı Poşeti Orta Boy 20 Adet
https://www.vindex.com.tr/uploads/IMG_4051.png
Buzdolabı Poşeti Büyük Boy 15 Adet
https://www.vindex.com.tr/uploads/IMG_4049.png
Buzdolabı Poşeti Küçük Boy 30 Adet
/uploads/mutfak_yardimcilari/strec_film_10_mt.png
Streç Film 12 Mt